Czym się zajmujemy?

W ogólnym ujęciu, zajmujemy się wentylacją przemysłową. Oznacza to, że usuwamy ze środowiska pracy człowieka substancje stanowiące zagrożenie dla jego życia i zdrowia fizycznego.

Naszą specjalnością jest eliminowanie zagrożeń dróg oddechowych u źródła ich powstawania. Od natury zagrożenia zależy skuteczna metoda przeciwdziałania, dlatego w każdym przypadku dobieramy odpowiednie rozwiązania techniczne.

Nasze systemy działając na zasadzie podciśnienia, usuwają pyły, dymy, mgły, pary oraz spaliny i gazy.