WYCIĄGI SPALIN SAMOCHODOWYCH

    | | | | | | |

rozwiązania specjalne

Automatyczne uruchamianie wentylatora

Instalacje wyciagu spalin Norfi oprócz manualnego włącznika wentylatora mogą być wyposażone w układ automatycznego uruchamiania wentylatora. Jest to mikrowyłącznik sterowany przepustnicą (w systemie podpodogowym klapką zamykającą gniazdo) wysyłający impuls do skrzynki sterującej wentylatora. W wyciągach szynowych do poprawnego działania wymagany jest układ szyn prądowych. Układ automatycznego włączania zapobiega uszkodzeniu instalacji przez odciąganie spalin bez załączonego wentylatora oraz oszczędza energię - wentylator jest włączony tylko w czasie pracy instalacji.

Szyna z automatycznym powrotem wózka

Dla stanowisk przejazdowych, gdzie odciąganie spalin zaczyna się w określonym punkcie Norfi opracowało system automatycznego powrotu wózka wyciągowego. Wózek porusza się za pojazdem do miejsca, gdzie następuje wypięcie ssawki (najczęściej automatyczne) a następnie powraca na miejsce początkowe. Powrót wózka może następować tą samą szyną wyciągową lub szyną powrotną. System ten znajduje zastosowanie na Stacjach Kontroli Pojazdów, zajezdniach autobusowych na stanowiskach obłsugi codziennej, na stanowiskach diagnostycznych, liniach produkcyjnych itp.

Systemy w wykonaniu EX

W swojej ofercie Norfi posiada również systemy zaprojetkowane specjalnie dla pracy w strefach zagrożeniem wybuchem - wyciągi spalin stacjonarne i przejezdne, ramiona wyciągowe montowane punktowo lub na szynie wyciągowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat urządzeń w wykonaniu EX skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem Norfi Polska.

Norfi Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, tel./fax: 32 263 33 88, e-mail: info@norfi.pl