WYCIĄGI SPALIN SAMOCHODOWYCH

    | | | | | | |

ramiona WYciągowe do spalin

Ramiona odciągowe do spalin przeznaczone są dla specjalnych zastosowań takich jak lokomtywownie, garaże dla dużych maszyn budowlanych czy pojazdów specjalnych. Zaprojektowane w oparciu o szyny wyciągowe ALU w wersji LOCO Twin charakteryzują się dużą wydajnością i zasięgiem pracy pozwalającym obsłużyć nawet najtrudniejsze aplikacje. Ramiona poruszają się wzdłuż szyny wyciągowej iwyposażone są w manualny lub automatyczny układ pzycjonowania ssawki. Systemy oparte na ramionach odciągowych do spalin są projektowane indywidualnie, dostosowywane do potrzeb i wymagań klienta.Norfi Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, tel./fax: 32 263 33 88, e-mail: info@norfi.pl