WYCIĄGI SPALIN SAMOCHODOWYCH

    | | | | | | |

Automatyczne wypięcie ssawki odciągowej

Systemy szynowe mogą zostać wyposażona w układ automatycznego wypięcia ssawki odciągowej. System ten pozwala na samoczynne odczepienie ssawki wyciągowej z rury wyciągowej pojazdu. W swojej ofercie Norfi posiada systemy mechanicznego, elektromagnetycznego oraz pneumatycznego wypięcia ssawki.

Układ automatycznego wypięcia ssawki jest stosowany na stanowiskach przejazdowych. Wózek porusza się za pojazdem, do miejsca gdzie podwieszona jest szyna rozłączna lub czujnik krańcowy i następuje wypięcie ssawki. Spełnia on również rolę zabezpieczenia systemu przed zniszczeniem podczas szybkiego wyjazdu pojazdó z garażu, gdy obsługa nie ma czasu na manualne wypięcie ssawki z rury wydechowej.

System mechanicznego wypięcia składa się z szyny rozłącznej, układu rozłącznego wózka, cięgna Bowden'a z kompletem gum mocujących i ssawki odciągowej z układem automatycznego wypięcia. Wewnątrz węża prowadzona jest linka odciążająca zabezpieczająca wąż przed szarpnięciem podczas wypinania ssawki.

System elektromagnetyczny wyposażony jest w ssawkę wyciągową z elektromagnesem oraz specjalną płytkę mocowaną do karoserii pojazdu. Wewnątrz węża wyciągowego poprowadzony jest przewód dostarczający napięcie sterujące pracą elektromagnesu.

System pneumatyczny składa się ze ssawki o skpecjalnej konstrukcji zaciskającej się na rurze wydechowej pojazdu, dodatkowej instalacji doprowadzającej sprężone powietrze oraz układu sterowania.

Norfi Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, tel./fax: 32 263 33 88, e-mail: info@norfi.pl