WYCIĄGI SPALIN SAMOCHODOWYCH

    | | | | | | |

Elementy zmiany toru jazdy wózka

Zwrotnica

Rozbudowane, zautomatyzowane systemy wyciagu spalin wymagają często, aby pojazd miał możliwość jazdy w różnych kierunkach. Umożliwia to zwrotnica, która poprzez siłowniki pneumatyczne przełącza tor jazdy w odpowiednim kierunku. Oprócz niezwodności i funkcjonalności, od tych elementów wymaga się przede wszystkim bezpieczeństwa na najwyzszym poziomie. Dlatego firma NORFI wyposaża swoje elementy w szereg zabezpieczeń uniemożliwiających wypadnięcie wózka z szyny.

Obrotnik

Obrotnik jest elementem umożliwiającym przemieszczenie wózka na prostopadły tor. Rozwiazanie to jest stosowane głównie w instalacjach kilku szyn połaczonych jednym torem powrotnym. Używany aby ograniczyć ilość zajmowanego miejsca oraz zredukowac koszty (optymalizacja zarówno ilości szyn jak i ilości wózków). Element pracuje w pełnej automatyce, bez żadnej ingerencji obsługi. Stosowane zabezpieczenia uniemożliwiają wjazd wózka na obrotnik w nieodpowiednim momencie. Elektroniczne oraz mechaniczne blokady zapobiegają też uruchomieniu się obrotnika w czasie przejazdu wózka.

Przerzutnik

Przerzutnik jest elementem umożliwiającym przemieszczenie wózka na równoległy tor. Rozwiazanie to jest stosowane głównie w instalacjach, gdzie odległośc pomiędzy torem głównym a torem powrotnym musi być jak najmniejsza. Najmniejsza odległość pomiędzy torem jezdnym a powrotnym dla instalacji w kształcie pętli w wykonaniu z zastosowaniem łuków to 2400mm. Zastosowanie przerzutnika zmniejsza ten dystans do 800mm ! Element może być wykonany w wersji obsługiwanej manualnie oraz w pełnej automatyce. Stosowane zabezpieczenia uniemożliwiają wjazd wózka na przerzutnik w nieodpowiednim momencie.

Winda

Jeżeli podczas projektowania instalacji z torem powrotnym okazuje się, iż nie ma miejsca na równoległe poprowadzenie szyny powrotnej, firma NORFI proponuje zastosowanie windy i umieszczenie szyny powrotnej nad główną szyną jezdną. Rozwiązanie to pozwala przenieść nasze instalacje do kolejnego wymiaru. Windy są wykonane jako elementy w pełni zautomatyzowane, gdzie ingerencja obsługi sprowadza się do uruchomienia systemu. Oprócz niezwodności i funkcjonalności, od tych elementów wymaga się przede wszystkim bezpieczeństwa na najwyzszym poziomie. Dlatego firma NORFI wyposaża swoje elementy w szereg zabezpieczeń uniemożliwiających wypadnięcie wózka z szyny.

Norfi Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec, tel./fax: 32 263 33 88, e-mail: info@norfi.pl